Các loại thẻ thông thường trong hệ thống khóa thẻ từ khách sạn Baling

Đăng bởi mkg
Thứ Thu,
01/11/2018

A. HỆ THỐNG THẺ LẬP TRÌNH CHO KHÓA 

1. Authorization card:

  • Chức năng: Thẻ quản lý hệ thống, phần mềm và lập trình khóa
  • Hoạt động: lập trình cho khóa mới, khóa sau khi thay mạch

2. Room No. Setting card: (thẻ lập trình số phòng cho khóa)

  • Chức năng: tạo lập số phòng cho khóa trong hệ thống khách sạn

3. Clock card: thẻ đồng hồ

  • Cài đặt thời gian cho khóa

4. Lost Report Card (thẻ báo mất thẻ)

  • Khi có thẻ bị mất, dùng thẻ này để hủy thẻ bị mất

5. Lost cancel card: (thẻ hủy báo mất thẻ)

  • Khi tìm được thẻ đã báo mất, kiểm tra lại thẻ bằng phần mềm sau đó tạo thẻ Lost cancel card, quẹt thẻ này lên khóa, thẻ bị mất sẽ có hiệu lực lại.

B. THẺ MỞ KHÓA 

1. Guest Card (Thẻ khách): dùng cho người thuê phòng mở khóa, không mở được khóa khi có người khóa chốt ngang từ bên trong

2. Floor card (thẻ tầng): Dùng để mở các khóa trong 1 tầng, có thể cài đặt tối đa 3 khoảng thời gian cho phép mở khóa. Thẻ không mở được khóa khi có người khóa chốt ngang từ bên trong. Thẻ này dùng cho người dọn phòng, người phụ trách tầng.

3. Master card (thẻ master): Mở được tất cả các khóa kể cả khóa chốt ngang từ bên trong

4. Building Card: (thẻ tòa nhà): Mở được tất cả các khóa trong tòa nhà chỉ định, kể cả khóa chốt ngang từ bên trong.

Gửi bình luận của bạn:
Đăng ký tư vấn<br>và trải nghiệm

Đăng ký tư vấn
và trải nghiệm

Hotline

Hotline

0968 110707

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo